Regulamin Salonu

Ogólny regulamin gabinetu Atelier urody & relaksu

§1

OGÓLNE WARUNKI

 1. Każdy klient obowiązkowo ma prowadzoną tzw. Indywidualną kartę pacjenta
 2. Przed każdym zabiegiem prowadzona jest diagnostyka skóry oraz pełny wywiad zdrowotny z klientem.
 3. Za zatajenie informacji o stanie zdrowia lub o innych przeciwwskazaniach do zabiegów , które nie zostały rzetelnie podane przez klienta do Indywidualnej karty pacjenta gabinet Atelier urody & relaksu nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Po każdym zabiegu wymagającym kontynuacji pielęgnacji w domu, klient otrzymuje wszelkie informacje o możliwych sposobach pielęgnacyjnych w formie wydruku.

§2

PROMOCJE

Promocji nie można łączyć :

 • Wzajemnie ze sobą
 • Ze zniżkami wynikającymi z posiadania karty stałego klienta
 • Z kartami upominkowymi
 • Z pakietami zabiegowymi
 • Z innymi zniżkami okresowymi ustalanymi przez gabinet Atelier urody & relaksu

W promocji mogą uczestniczyć zarówno osoby będące dotychczasowymi jak i nowymi klientami salonu.

§3

KARTY UPOMINKOWE

 1. Karty upominkowe są imienne i mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie przez osobę obdarowaną ww kartą.
 2. Karty upominkowe z wpisaną wartością pieniężną mogą być wykorzystane na wiele zabiegów w odstępach czasowych, które po zsumowaniu dadzą wartość pieniężną karty upominkowej.
 3. Każda karta upominkowa posiada datę jej wygaśnięcia.
 4. Zabiegi z kart upominkowych muszą być wcześniej umówione telefonicznie lub bezpośrednio w gabinecie
 5. Kosmetolog zastrzega sobie możliwość zmiany wykupionego zabiegu ze względu na niewłaściwą diagnostykę skóry klienta przez osobę kupującą kartę upominkową lub w przypadku innych przeciwwskazań do zabiegu, które zostaną ujawnione w dniu zabiegu.